Úvodní stránka » EDUCATION

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ( support for education):

 

Otcem myšlenky Action Learning byl Reginal Revans a to již v 50 letech minulého století. Zjistil totiž, že v prostředích, kde se pohyboval (těžební průmysl a zdravotnictví) nebyla metoda instruktáže, resp. akademického vzdělávání příliš účinná a nevedla k požadovaným výsledkům.
Jaký je tedy hlavní rozdíl studia Action Learning a akademického? Ten spočívá hlavně v tom, co se rozumí pojmem „naučil jsem se":

 • Důkazem naučení se u akademického studia je zkouška (ústní, písemná, popř. jiná forma). U zkoušky prokážete, že umíte zopakovat teorii.
 • Action Learning považuje za důkaz toho, že jste se naučili okamžik, kdy jste schopni nově nabité poznatky aplikovat v praxi k řešení reálné situace a dosáhnout tak měřitelných přínosů.

Učení metodou Action Learning je také třeba chápat jako proces, tedy důležité je všechny poznatky neustále využívat ke zlepšování a upravování toho, co děláte. Proces se dá znázornit jako učící se kolečko:

 

Firma Quality Point assistance zajišťuje většinu vzdělávacích kurzů s podporou metody Action Learning.

Pro lepší efektivitu školení zajišťujeme přípravu celé akce tak, aby následně přinesla požadovanou účinnost a přidanou hodnotu organizaci.

Spolupracujeme s týmem odborníků, kteří zajistí hladký průběh celého procesu vzdělávání

 • nastudování základních aktivit organizace a organizační struktury
 • tematická příprava podkladů dle zaměření organizace
 • jednoduchá cvičení z praxe posluchačů
 • příprava prostor školení mimo organizaci, ale s velkou dostupností posluchačů pro snížení následných nákladů
 • možnost propojení vzdělávání a team-buldingových akci dle požadavku zadavatele

Naše kurzy orientujeme do následujících oblastí:

 1. PODPORA výkonu organizace
 2. PODPORA procesu a systému kvality
 3. PODPORA procesu a systému EMS
 4. PODPORA řízení lidských zdrojů
V případě zájmu připravíme konkrétní nabídku dle rozsahu, orientace a umístění zadavatele.
 

Kurzy lze objednat prostřednictvím požadavku na záložce KONTAKTY nebo na adrese info@quality-point.cz.
 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

Quality Point s.r.o.
Pisecka 904/2, Strakonice 1, Czech Republic
+420 725 366 634
05323142
DIČ CZ05323142

                 

 

 

QUALITY POINT assistance

KNOWLEDGE MANAGEMENT

QUALITY POINT