Úvodní stránka » LEAN MANUFACTURING

PODPORA PROCESU ŠTÍHLÉ VÝROBY:

(support the process of lean production)

Štíhlá výroba či Lean manufacturing je metodika, kterou vyvinula firma Toyota po 2.světové válce jako Toyota Production System (TPS). Duchovními otci této metodiky jsou Taichi Ohno a Shingeo Shingo. Jedná se přístup k výrobě způsobem, kdy se producent snaží uspokojit v maximální míře zákazníkovi požadavky tím, že bude vyrábět jen to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co možná nejkratší době a pokud možno s minimálními náklady, bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Dosáhne toho minimalizací plýtvání.

Tato metodika se snaží řídit heslem "náš zákazník náš pán". Její princip spočívá v náhledu na rovnici zisku, a to následujícím způsobem:

 • Náklady + Zisk = Cena

změna:

 • Cena - Náklady = Zisk

 Druhy plýtvání, které odstraňuje metodika Lean:

 • Velké zásoby - ve skladech nebo i ve výrobě je větší množství materiálu, než je ve skutečnosti potřeba
 • Čekání - doby prostojů způsobených čekáním na práci, čekání na dodání materiálu, nástrojů,...
 • Nadbytečná výroba - výroba produktů, jež nemají zákazníka = odběratele, tzn. vyrábí se na sklad
 • Kontrola kvality - kvalita se musí kontrolovat na konci procesu, místo aby její tvorba byla přímo do něj zabudována
 • Opravy a přepracování
 • Neefektivní pohyby a manipulace - více a delších pohybů než je pro práci na produktu potřeba
 • Zbytečná manipulace s materiálem - pohyb materiálu mezi sklady a procesy
 • Nevyužitá kreativita pracovníků

Firma Quality Point assistance je připravena Vám zajistit podporu při zavádění systému štíhlé výroby prostřednictvím následujících nástrojů:

 • 5S
 • Just in time (JIT)
 • Kanban
 • Kaizen
 • Poka-Yoke
 • SMED
 • TPM
 • Týmová práce
 • Vizual management

 Návrh projektu:

 • Projekt bude vycházet z Vašich potřeb na čas, prostor a prostředky
 • Průběh projektu bude přizpůsoben podmínkám a zaměření na procesy zadavatele
 • Projekt bude smluvně ošetřen včetně plnění odpovědnosti realizátora
 • Plnění etap projektu bude oboustranně písemně potvrzeno

Spolupracujeme s týmem odborníků, kteří zajistí hladký průběh celého projektu


Kontakt

Quality Point s.r.o.
Pisecka 904/2, Strakonice 1, Czech Republic
+420 725 366 634
05323142
DIČ CZ05323142

                 

 

 

QUALITY POINT assistance

KNOWLEDGE MANAGEMENT

QUALITY POINT