Úvodní stránka » PERFORMANCE

PODPORA VÝKONU ORGANIZACE:

(support performance of the organization)

Výkon organizace zajišťuje plnění strategických cílů prostřednictvím prvků organizace, které se navzájem propojují. Tyto prvky organizace jsou důležité dobře nastavit a následně udržovat  jejich podporu nebo směr změny.

 

Vizualizace prvků podporující výkon organizace.

 

Jednotlivé prvky jsou dále závislé na  faktorech, které jsou součástí prováděných analýz a rozborů.

Kultura organizace (G.B.Handy)
 
 • rozbor kultury a vyhodnocení aktuálního směru
 • vyhodnocení stylů vedení
Organizační struktura (H.Mintzberg)
 
 • koordinační mechanismy
 • organizační jednotky
 • návrhové parametry
 • situační faktory
Řízení lidských zdrojů
 
 • motivace zaměstnanců
 • systém hodnocení, odměňování, rozvoje
 • vědomostní management (P.M.Senge)
 • komunikace
Výrobní proces a jeho kvalita
 
 • štíhlá výroba
 • řízení neshod
 • systém jakosti
Strategie
 
 • proces tvorby strategie
 • balanced scorecard (R.S.Kaplan)

                     

                                                                                  

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

Quality Point s.r.o.
Pisecka 904/2, Strakonice 1, Czech Republic
+420 725 366 634
05323142
DIČ CZ05323142

                 

 

 

QUALITY POINT assistance

KNOWLEDGE MANAGEMENT

QUALITY POINT